• Shërbimi
  • Vendet ose Rajonet
  • ZONA E SHËRBIMIT

SHËRBIMI ynë

  • PËR NE
  • PËR NE
  • PËR NE

IPSolyn është një kompani ndërkombëtare e shërbimit të pronësisë intelektuale e themeluar në vitin 2011. Fushat tona kryesore të shërbimit duke përfshirë Ligjin për Markat Tregtare dhe Ligjin për të Drejtat e Autorit.Për të qenë konkretisht, ne ofrojmë Kërkim Ndërkombëtar të Markave Tregtare, Regjistrimin e Markave Tregtare, Kundërshtimin e Markës Tregtare, Rinovimin e Markës Tregtare, Shkeljen e Markave Tregtare, etj. Ne gjithashtu u shërbejmë klientëve me Regjistrim Ndërkombëtar të të Drejtave të Autorit, Caktim të së Drejtës së Autorit, Licencë dhe Shkelje të së Drejtës së Autorit.Për më tepër, për klientët që duan të zgjerojnë biznesin tuaj jashtë shtetit, ne mund t'ju ndihmojmë të bëni Strategjinë e Mbrojtjes Intelektuale dhe t'ju ndihmojmë të shmangni çështjet e mundshme gjyqësore të pronësisë intelektuale.

Lexo më shumë